Avaleht   |  Kontakt   |  Maailmas
Eesti


 

Andmekaitse

   

Anonüümne andmekogumine
Üksikkasutaja jääb meie lehekülgi külastades anonüümseks. Statistilistel eesmärkidel kasutame e-tracker teenust (http://www.etracker.de),  mis kogub ja salvestab info lehekülgede sirvimise kohta nii, et neid ei kasutata kasutaja identifitseerimiseks ega viida kokku teiste andmetega. Sellisest andmekogumisest lehekülje korduva külastamise kohta võib igal hetkelloobuda

Personaalse info kogumine, töötlemine ja edastamine
Personaalseid andmeid kogutakse vaid siis, kui te ise neid edastate, näiteks täites kontakti võtmise vormi meie veebilehel. Andmeid ei saadeta edasi kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui kontaktivõtja ise selleks soovi avaldab.
Personaalse või ärilise info (nt. nimi, aadress, e-posti aadress) edastamine on eranditult vabatahtlik. Sellise info edastaja nõustub sellega, et andmeid kogutakse, töödeldakse või kasutatakse muul moel edastajaga ühenduse võtmiseks, lepingute sõlmimiseks, meie legitiimsete ärihuvide kaitseks või muudel juhtudel, kui Te endast teada annate. Soovi korral informeerime Teid, milliseid andmeid me Teie kohta alal hoiame. Teil on õigus neid andmeid parandada või nõuda nende mittekasutamist ja kustutamist.

Turvalisus
B. Braun rakendab tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid  andmete kaitseks juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kaotamise, hävimise või volitamata isikute ligipääsu vastu. Turvameetmeid täiustatakse pidevalt vastavalt tehniliste standardite arengule.