Avaleht   |  Kontakt   |  Maailmas
Eesti


 

Kasutamistingimused

   

Kõigi B. Brauniga seotud veebilehtede eesmärk on üldist laadi info edastamine ettevõtte ning tema toodete ja teenuste kohta. Need leheküljed ei kajasta erialaspetsialisti (meediku) soovitusi või juhiseid  seoses B. Brauni toodete ja teenustega. Eriteabe saamiseks meie toodete ja teenuste kohta palun võtke meiega ühendust. Kontakt.

Mainitud veebilehed sisaldavad laiale lugejaskonnale suunatud tooteinfot, mistõttu neis võib leiduda detaile, mis teatud riikides ei kehti. Seetõttu ei saa me võtta vastutust, kui siin toodud informatsioon ei lange kokku teie asukohariigis kehtiva seadusandluse, registreerimise korra või toote kasutuseeskirjadega.

Me anname endast parima, et edastatav info oleks täpne ja kaasajastatud, kuid me ei saa võtta endale vastutust selle info kasutamisega seotud võimaliku kahju osas. Seetõttu ei anna me avaldatud või viidatud informatsiooniga seoses mingit garantiid või tagatisi ega taga selle täielikkust ja õigsust. Meie veebilehtede ja kõikide viidatud lehekülgede sisu kasutamine toimub kasutaja omal riisikol.

B. Braun ega ükski teine tootmise, ettevalmistamise, disaini või haldamisega seotud osapool ei oma mingisugust otsest ega kaudset vastutust, mis tuleneb avaldatud informatsiooni kasutamisest või väärkasutamisest. Enne toodete kasutamist palun lugege hoolikalt läbi kasutusjuhendid.

Veebilehed sisaldavad ka informatsiooni kolmandatelt osapooltelt ning viitavad teistele veebilehekülgedele. Kus iganes võimalik, on selle kohta vastav märge. Me ei saa võtta vastutust kolmandatelt osapooltelt pärineva informatsiooni eest. Kõik suurtähtedega kirjutatud või muul viisil märgistatud toodete nimetused on B.Brauni kaubamärgid. Kogu lehekülgedel sisalduv reprodutseeritav pildi- ja infomaterjal on kaitstud autoriõigustega või patentidega. Nende kasutamine on lubatud üksnes B.Brauni kirjalikul loal.

Me jätame endale õiguse muuta oma veebilehtede sisu ilma eelnevalt ette teatamata ning ilma sellest tulenevate kohustusteta, kui me peame seda vajalikuks.