Ravimite lisamine Ecoflac plus pakendisse ja manustamisviisid

Toote kiirotsing

Choose a category or subcategory

Ravimite lisamine Ecoflac plus pakendisse ja manustamisviisid

Äsja 25. sünnipäeva tähistanud B. Brauni infusioonilahuse pakend Ecoflac plus on nutikas ja innovatiivne lahendus, milles on pudeli stabiilsus ühendatud pehme infusioonikoti heade omadustega nagu purunemiskindlus ja iseeneslik kollabeerumine ilma õhuklappi avamata (suletud süsteem). Pakend on 100% ümbertöödeldav ja keskkonnasõbralik. Polüetüleenpakend on suletud kaksikkorgiga, mille võrdse suurusega steriilsed süsteavad võimaldavad nii enne infusiooni algust kui infusiooni käigus lisada ravimeid.

Pakendit on võimalik kasutada nii rõhkinfusiooniks kui harilikuks gravitatsiooniinfusiooniks. Esimesel juhul peab kindlasti jälgima, et kasutataks rõhkinfusiooniks sobivat infusioonisüsteemi, millele viitab süsteemi rulliku oranž värvus. Konkreetsed fotodega varustatud juhised rõhkinfusiooni teostamiseks leiate siit.

Ecoflac plus pakend on käepärane olukordades, kus koos infusioonilahusega on vaja manustada erinevaid ravimeid. Kasutades Ecoflac plus pakendis infusioonilahust kandelahusena peab ravimi manustaja teadma, kui palju mahub pakendisse lisatud ravimit/lahust. Näiteks 1000 ml pakendisse saab ilma lahust pakendist eemaldamata lisada maksimaalselt 170 ml ravimilahust. Kui soovite täpsustada, milline on ravimi lisamismaht iga konkreetse pakendisuuruse puhul, leiate vastava info allalaadimiseks siit.