Meie privaatsuspoliitika

Toote kiirotsing

Choose a category or subcategory

MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Andmekaitse avaldus
Andmekaitse on meie jaoks oluline ja võtame seda väga tõsiselt. Oleme pühendunud usalduspõhisele koostööle teiega ja püüame tagada teie rahulolu igas suhtes. See kehtib muidugi ka teie isikuandmete käitlemise viisi kohta. Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Seetõttu lugege palun järgmist teavet ja arvestage sellega. Meie privaatsuspoliitika täiendab B. Brauni veebisaitide kasutustingimusi.

Veebisaidi haldaja ja andmekaitse eest vastutav üksus on:

B. Braun Medical OÜ
Pilvetee tn. 8
12618 Tallinn, Eesti

Selle privaatsusavalduse muutmine võib osutuda vajalikuks meie veebisaidi edasiarendamise ja uute juriidiliste nõuete või uute tehnoloogiate rakendamise käigus või teie teenuse parandamiseks teie jaoks. Seetõttu soovitame teil see privaatsusavaldus iga natukese aja tagant uuesti läbi lugeda.

2. Teave isikuandmete töötlemise kohta
See privaatsusavaldus kehtib andmete, sealhulgas isikuandmete kohta, mida teie kohta võib koguda B. Braun. Isikuandmed on andmed või üksikute andmekogumite kombinatsioon, mille järgi teid saab tuvastada.
Kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigi andmekaitseseaduste ja Euroopa Liidu andmekaitse eeskirjadega. Mitte mingil juhul ei tohi me teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta edastada kolmandatele isikutele väljaspool B. Brauni gruppi reklaami või turunduse eesmärgil.
Rahvusvahelise ettevõttena kasutame väliseid teenusepakkujaid. Kui töödeldavad andmed on isikuandmed, on teie andmete kaitse tagamiseks sõlmitud asjakohased lepingulised kokkulepped ja rakendatud organisatsioonilised meetmed vastavalt kehtivale seadusele.
Meie ettevõttes jälgivad juriidiliste nõuete ja selle privaatsusavalduse täitmist meie andmekaitseametnikud. Meie töötajad on saanud väljaõppe isikuandmete käsitsemiseks ja on kirjalikult kohustatud järgima andmekaitse eeskirju.

3. Andmete kasutamise laad ja ulatus
Kogume isikuandmeid oma veebisaidil ainult siis, kui see on vajalik teie nõutava eesmärgi täitmiseks ja / või kui annate need meile vabatahtlikult.
Isiku- või äriandmete (nt e-posti aadress, nimi, aadress) sisestamisel esitate need andmed selgesõnaliselt vabatahtlikkuse alusel. Selliste andmete sisestamisega nõustute, et neid kogutakse, töödeldakse või kasutatakse teiega ühenduse võtmiseks, lepingute töötlemiseks või teie õigustatud ärihuvide kaitsmiseks või teie poolt märgitud eesmärgil. Andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata muudel eesmärkidel. Saate selle nõusoleku edaspidiseks igal ajal tühistada.
4. Kuidas me teie andmeid kasutame
Kogutud andmeid kasutame teile vajalike toodete ja teenuste pakkumiseks, teiste B. Brauni toodete ja teenuste teavitamiseks ning meie veebisaitide ja teenuste (nt infolehtede) hooldamiseks.
Andmeid võib kasutada järgmistel eesmärkidel:

• Näidiste, pakkumiste, toodete ja teabe saatmiseks
• Uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks
• Teie registreerimiseks loosidele, programmidele või pakkumistele registreerimiseks
• Muude teenuste jaoks, mida oleme teile pakkunud
• Ostude ja muude teenuste eest tasumise töötlemiseks
• Võimalike pettuste eest kaitsmiseks või tuvastamiseks
• Kui see on juriidiliselt lubatud, esitada kasutajaspetsiifilisi pakkumisi ja teavet
• Arendada ja pakkuda teie isiklikele huvidele vastavat reklaami
• Meie toodete, teenuste ja veebisaitide kasutamise analüüsimiseks
• Uuringute läbiviimiseks meie veebisaitidel
• Et teada saada, kuidas te meie veebisaidi avastasite
• Meie reklaami tõhususe kindlakstegemiseks
• Meie üldiste äritingimuste ja muude meie ettevõtte haldustoimingute rakendamiseks

5. Teie kui kaitstud kliendi andmekaitse õigused
Teie õigused seoses B. Brauniga hõlmavad järgmist:

• Et olla kursis saidiga, mis vastutab teie kohta andmete salvestamise eest,
• Valesti salvestatud andmete parandamiseks
• Nõutavate andmete kustutamiseks tingimusel, et nende suhtes ei kehti säilitamiskohustus,
• Tühistada igal ajal teie antud nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks, mida ei nõua ülekaalukas õigusnorm või mis on otseselt vajalik olemasoleva lepingulise suhte loomiseks.
• Teie nõudmisel teavitame teid kirjalikult ja vastavalt kehtivale seadusele, kas oleme teie isikuandmeid salvestanud ja kui jah, siis milliseid konkreetseid andmeid.

6. Alaealiste kaitse
Reeglina ei tohiks lapsed ja alla 18-aastased isikud meile isikuandmeid edastada ilma vanema / vanemate või seadusliku eestkostja loata. Me ei küsi lastelt isikuandmeid ja kinnitame, et me ei kogu teadlikult lastelt isikuandmeid, et neid andmeid mingil viisil kasutada ega andmeid kolmandatele isikutele avaldada.

7. Andmete edastamine Interneti kaudu
Internet on avatud globaalne platvorm. Interneti toimimisviisi ja süsteemiga seotud riskide tõttu on kogu teie poolt edastatud andmete edastamine teie enda vastutusel. Muud reeglid võivad kehtida ainult siis, kui pakume teile krüpteeritud kanalit.

8. Turvameetmed
Teie andmete turvalisuse tagamiseks oleme võtnud olulisi ettevaatusabinõusid. Isikuandmed, mille olete sisestanud HTML-lehtedele (kontaktivormid) ja mis on meie poolt salvestatud, edastatakse B. Braunile krüpteeritud kujul (SSL - Secure Socket Layer) avaliku andmesidevõrgu kaudu ning salvestatakse ja töödeldakse B. Braunis.

9. Uudiskiri
Kui registreerute uudiskirja saamiseks, salvestame teie nime ja e-posti aadressi. Teie aadress on vajalik ka siis, kui uudiskiri saadetakse postiga. Teie andmeid töödeldakse ainult vajaliku uudiskirja jaoks; Teie andmeid ei tohi kasutada muudel eesmärkidel. Samuti ei tohi me teie andmeid kolmandatele isikutele edastada. Saates kinnituslingiga registreerumismeili, tagab meie registreerimissüsteem ka selle, et soovite tegelikult saada valitud uudiskirja (topeltkontroll).
Võite oma nõusoleku andmete säilitamiseks ja uudiskirja saamiseks igal ajal tagasi võtta. Selleks võite kasutada teile saadetud e-kirjades toodud linki või saate tellimuse otse meie veebisaidi kaudu tühistada.

10. Lingid
Käesolev privaatsuspoliitika kehtib kõigi B. Brauni kogutud ja töödeldud andmete suhtes. Mõnel juhul saadavad lingid B. Brauni veebisaitidelt otse teise pakkuja veebisaidile, mille sisu eest vastutab seejärel vastav teenusepakkuja. Välised lingid tähistatakse vastavalt ülespoole suunatud noolega. Me ei vastuta väliste veebisaitide tegevuse eest. B. Brauni veebisaitidelt lahkumisel soovitame teil seetõttu tutvuda kõigi lingitud veebisaitide andmekaitsepoliitikatega.

11. Küpsised
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on teie süsteemis kohapeal salvestatud. Siin ei kujuta nad mingit ohtu, ei sisalda viirusi ja neid kasutatakse lihtsalt teabe otsimiseks. Küpsised võimaldavad meil ära tunda näiteks teie eelistusi ja seetõttu kohandada veebisaiti ja selle navigeerimist vastavalt teie vajadustele.
Kui keeldute küpsiste kasutamisest (see on teie brauseris võimalik), võite siiski kasutada meie veebisaiti (kuigi funktsionaalsus võib olla piiratud).
Lisateavet küpsiste kohta leiate siit.

12. Veebianalüütika kasutamise privaatsuspoliitika
Sellel veebisaidil kasutatakse Adobe Analytics tarkvara, mis on Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") veebianalüüsi teenus. Adobe Analytics kasutab küpsiseid. Kui küpsise abil loodud teave veebisaidi kasutamise kohta edastatakse Adobe serverile, tagavad seaded, et IP-aadress on enne geolokaliseerimist anonüümseks muudetud ja enne salvestamist asendatud üldise IP-aadressiga. Adobe kasutab seda teavet selle veebisaidi operaatori nimel, et hinnata kasutaja poolt selle veebisaidi kasutamist, koostada veebisaidi operaatori jaoks aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ja osutada täiendavaid teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja Interneti kasutamisega veebisaidi operaatori. Teie brauseri poolt Adobe Analyticsiga edastatud IP-aadressi ei kombineerita muude Adobe'i andmetega. Küpsiste salvestamist saate takistada vastava seadega oma brauseri tarkvaras. Pange tähele, et sel juhul ei pruugi te kõiki selle veebisaidi funktsioone täielikult kasutada. Lisaks saate takistada küpsise poolt genereeritud andmete sisestamist ja viidates veebisaidi kasutamisele (sh teie IP-aadress) Adobe'ile ning nende andmete töötlemist Adobe poolt, allalaadides ja installides siin saadaval oleva brauseri pistikprogrammi.
Oleme sõlminud Adobe'iga lepingu andmete töötlemiseks ja rakendame Adobe Analyticsi kasutamisel täielikult EL andmekaitseasutuste rangeid sätteid.

13. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid
B. Brauni Internetis kohaloleku osana võidakse mõnikord kasutada kolmanda osapoole sisu (pistikprogrammid). See võib toimuda Youtube'i videote, RSS-voogude või muude lehtede graafika või sotsiaalmeedia nuppude kujul, näiteks nupp Facebooki jagamine.
Kui olete B. Brauni veebisaidil, kuhu on manustatud kolmanda osapoole sisu, võidakse luua ühendus vastava suhtlusvõrgustikuga. Selle kaudu võidakse nuppude sisu teie brauserisse edastada ja seeläbi veebisaidile integreerida. See tähendab, et vastav teenusepakkuja saab alati teabe, mille olete kutsunud, B. Brauni veebisaidilt. Pole tähtis, kas olete sotsiaalse võrgustiku liige või ,et te pole sellesse sisse logitud. Lisaks sellele kogub suhtlusvõrgustik teavet olenemata sellest, kas suhete tegelikult manustatud sisuga. Siit saab edastada järgmise teabe: IP-aadressi, brauseri teabe ja operatsioonisüsteemid, ekraani eraldusvõime, installitud brauseri pistikprogrammid (nt Adobe Flash Player), külastaja päritolu (kui järgisite linki) ja praeguse lehe URL .
Kui olete B. Brauni veebisaidi kasutamisel sisse logitud sotsiaalvõrgustikku, võib veebisaidi kutsumisega seotud teave olla teie liikme andmetega seotud ja salvestatud. Kui olete suhtlusvõrgustiku liige ja te ei soovi, et see andmete edastamine toimuks, peate enne B. Brauni veebisaidi külastamist sotsiaalvõrgustikust välja logima.
Kui kasutate mõnda pistikprogrammi (näiteks kasutades kommentaari või nuppu Jaga), saab vastav teenusepakkuja määrata veebisaidi kutse otse teie profiilile. Need andmed edastatakse otse sotsiaalvõrgustikku ja salvestatakse seal. Lisaks avaldatakse vastav teave vastavates suhtlusvõrgustikes ja tehakse teie kontaktidele nähtavaks.
B. Braun ei mõjuta sotsiaalvõrgustike kogutud andmete hulka. Andmekogumise olemust, ulatust ja eesmärki, teavet andmete edasise töötlemise kohta, teie õigusi nendega seoses ja privaatsuse kaitsmise võimaluste seadmist selgitatakse vastava sotsiaalse võrgustiku andmekaitsepoliitikas.
Samuti on teil võimalus blokeerida sotsiaalmeedia pistikprogrammid brauseri lisandmoodulite kaudu ja takistada seeläbi andmete edastamist.

14. Juurdepääs sellele privaatsuspoliitikale
Seda privaatsuspoliitikat saate vaadata ja välja printida igal B. Brauni veebisaidil, klõpsates lingil "Privaatsuspoliitika".

15. Teie kontaktisik andmekaitse küsimustes
Kui teil on oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, võite pöörduda otse meie andmekaitseametnike poole. Need on saadaval ka teabepäringute, taotluste või kaebuste korral:

B. Braun Medical OÜ
Andmekaitse spetsialist
Pilvetee tn. 8
12618 Tallinn, Eesti
andmekaitse.ee@bbraun.com


Teie nõudmisel teavitame teid vastavalt kehtivale seadusele kirjalikult, kas oleme teie isikuandmeid salvestanud ja kui jah, siis milliseid konkreetseid andmeid.


Kehtiv seisuga: 13.10.2020