Kasutustingimused

Toote kiirotsing

Choose a category or subcategory

Kasutustingimused

Need leheküljed on mõeldud edastamaks üldist informatsiooni B. Brauni ja tema toodete ning teenuste kohta. Need ei ole mõeldud andmaks professionaalset nõu toodete ja teenuste kohta mida müüb B. Braun. Selleks pöörduge otse Meie poole.

Need leheküljed sisaldavas informatsiooni toodete kohta mis on mõeldud laiale vaatajaskonnale ja võivad sisaldada toote infot mis muul moel ei ole kättesaadav või kehtiv Teie riigis. Pange tähele, et me ei võta mingit vastutust sellise teabe kättesaadavuse eest, mis ei pruugi olla vastavuses teie päritoluriigis toimuvate õiguslike protsesside, määruste, registreerimise või kasutamisega.

Anname endast parima, et pakkuda teile täpset ja ajakohast teavet. B. Brauni ei saa siiski vastutada selle teabega seotud kahjude eest. Seetõttu ei aktsepteeri me mingeid garantiisid ega garantiisid otseselt ega käitumisega ega garanteeri esitatud või viidatud teabe täpsust ja täielikkust. Meie Interneti-lehtede ja kõigi teiste (linkide) lehtede kasutamine, millega nad on ühendatud ja nende sisu, on kasutaja enda vastutusel.

B. Braun ega ükski teine ​​osapool, kes on seotud kogu Interneti-esitluse või selle üksikute osade või meie omadega seotud lehtede või esitluste tootmise, pakkumise, kujunduse või hooldusega, ei vastuta mingil kujul otsese ega kaudse kahju eest, mis võib tekkida B. Brauni Interneti lehtede juurdepääsu või selle kasutamise või suutmatuse tõttu kasutada seda või sellega seotud infoesitlustel. Enne meie toodete kasutamist või rakendamist tuleb järgida nende toodetega kaasasolevat kasutajajuhendit.

Need Interneti lehed sisaldavad ka kolmandate osapoolte teavet ja soovitavad linke teistele Interneti lehtedele. Võimaluse korral on need vastavalt tähistatud. Me ei vastuta kolmandate isikute esitatud teabe eest.

Kõik nendel veebilehtedel olevad pildid ja teave on reprodutseeritavad, kaitstud autoriõiguste või muude tööstusomandi õigustega. Kõik suurtähtedega kirjutatud või muul viisil nendel veebilehtedel tähistatud tootenimed on B. Brauni kontserni kaubamärgid. Selle teabe kasutamine ja paljundamine ei ole lubatud ilma B. Brauni eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Jätame endale õiguse muuta nende veebilehtede sisu ilma eelneva hoiatuseta, kui seda vajalikuks peame. Sellest ei tulene mingit vastutust.