Raskesti paranevad haavad teevad tõsist muret

Toote kiirotsing

Choose a category or subcategory

Raskesti paranevad haavad teevad tõsist muret

Haavaravis on viimase 30 aastaga toimunud suured arengud. Siiski on raskesti paranevad haavad kasvav probleem. Näiteks Ühendkuningriigis, kus Accel-Heal seade välja töötati, kulub jalahaavanditele tervishoius ca 1,9 miljardit naela aastas.(1) Ravimata jäetud venoosse jalahaavandiga seotud aastased kulud on aga 4,5 korda suuremad, kui kuluks selle haavandi ravimisele.(2)

Enamik selliseid patsiente vajab sidemevahetust vähemalt kaks korda nädalas ja rohkem kui kolmandik iga päev. See asetab õdede õlgadele suure töökoormuse.(3)

Raskesti paranevad haavad võivad põhjustada väga suurt valu. 50-60% kroonilise haavandiga patsientidest kogeb püsivat haavavalu.(4,5) Valu võib muuta väljakannatamatuks mõned standardsed ravimeetodid, näiteks kompressioonravi. See omakorda viib puuduliku ravi ja kehvade ravitulemusteni. Haavavalu on raske taluda ja see kahjustab rängalt haige elukvaliteeti.