B. Braun Eesti 25

Toote kiirotsing

Choose a category or subcategory

B. Braun veerand sajandit Eesti meditsiinis

Oleme nüüd juba rohkem kui 25 aastat Eesti inimeste terveks eluks olemas olnud. Aeg on läinud kiiresti ja mis peaasi – möödunule tagasi vaatamine teeb suurt rõõmu. Tervishoiu ja meditsiini edasiminek Eestis nende aastatega on olnud tõeline tiigrihüpe.

Meie tulekuks 1995. aastal olid Eestimaa haiglates enamasti kasutusel vananenud seadmed, töövahendid ja instrumendid ning vastavalt võimalustele kohapeal loodud lahendused. Vajadus muutuste järgi oli jõudnud punkti, kus meie pakutavad B. Braun ja Aesculap® innovaatilised tooted, lahendused, uued ideed ning ka uus suhtumine ja teenindus võeti kahel käel vastu igal pool, kuhu läksime. Tundsime end tegevat tõepoolest vajalikku ja olulist õigel ajal ja õiges kohas.  

Kõigis tegemistes on meid esimesest päevast alates innustanud klientidega samas suunas vaatamine ja teineteisemõistmine. Siiani jagame rõõmuga oma kompetentsi ning koos klientidega kogedes, õppides ja kasvades panustame järjepidevatesse ja pikaaegsetesse suhetesse. Vist sellepärast ongi B. Braunis nii, et meile tullakse tööle ja jäädaksegi. Võib tunduda üllatavana, et inimesed pikki aastaid samas ettevõttes töötavad, kuid meil on see täiesti tavaline. Suurem osa, tervelt kaks kolmandikku meie kogenud ja pühendunud töötajatest on olnud uhked braunlased juba üle 10 aasta, neist omakorda pooled lausa üle 20 aasta. 

Sel juubeliaastal meenutame oma mälestuste albumi eredamaid sündmusi, mis lisaks olulisusele meie jaoks, on panustanud ka Eesti tervishoiu arengusse ja millede mõjutusi tunneme tõenäoliselt ka tulevikus.

Innovatsioon infusiooniravis – uus pakend

1997. aastaks olid varasemalt kasutatud klaaspudelid oma aja ära elanud, nende järglased kottpakendid aga ei seisnud püsti ja võtsid lauale asetatuna palju ruumi. Lihtsaks ja loogiliseks lahenduseks sellele probleemile sai B. Brauni PVC-vaba keskkonnasõbralik pakend Ecoflac® plus – kott, mis seisab püsti. 

Koostööst ja kasutajatega kogemuste ning teadmiste jagamisest sündinud innovaatiline lahendus on tänaseni kõige laialdasemalt kasutusel olev infusiooniravimite pakend Eesti haiglates. Kasutatud on juba üle 20 miljoni pakendi ja see hulk kasvab. See näide iseloomustab hästi B. Brauni tooteid, mille eesmärgiks on parendada töövõtteid ja panustada tervishoiu arengusse.

Jagatud teadmised

Aeg aastal 1999 oli erinev tänasest iga kandi pealt. Instrumendid ja muud töövahendid haiglates olid aegunud ja kuigi postkastidesse ja arstide töölauale saabus rohkesti ametialaseid müügikatalooge igast ilmakaarest, selgus pildi järgi tellitud kauba kohale jõudmisel tihtipeale, et toode oli pildil nähtust sootuks erinev. Pettumus, tarbetu kulu... mõistagi.

Toomaks juba tollal Eestis kvaliteetsete töövahendite tootjana tuntud Aesculap® instrumendid kasutajatele lähemale, võtsime ette Aesculap® instrumentide näitusbussi-tuuri üle Eesti. Ekipaaž oli kaheliikmeline – bussijuht Ilmar Kutman ja kaardilugeja Helin Raudkep. Buss oli maast laeni täidetud instrumentide ja seadmetega, mida kõik soovijad said oma käega katsuda ja proovida.  

Peatuti Eestimaa suuremate haiglate juures, ühendati näitusebuss vooluvõrku ja rahvasumm võis sisse voolata. Väljas oli külm talv ja paukus pakane, aga bussis olemine nii soe ja sõbralik, et haiglas oli tööpäev juba ammu lõppenud, kui bussis veel instrumente uudistati ja kolleegidega juttu aeti. Jagatud teadmised – see on B. Braun’i põhimõte.

Haavaravi, me silmatera

Me ei ravi haava, me ravime inimest – see on meie veendumus, mis toetub kaasaegsele tõenduspõhisele meditsiinile. Osa haavaravi printsiipe, näiteks teadmised hõbeda bakterivastasest toimest, on püsinud läbi sajandite muutumatutena. Samas on kaasaegse meditsiini areng ja lisandunud teadmised tänaseks asendanud mitmed vanad võtted ja seisukohad uutega ning siin võime kindlalt väita, et meil on parimad tooted ja suurepärane kompetents.

1998. aastat mäletame kui Braunovidon® haavasalvi aastat. Laia antimikroobse toimega PVP-joodil põhinev salv, mis ei sisalda alkoholi ja sobib ka allergikutele, tuli ajal, mil haavaravisse oli Višnevski salvi kadumisest jäänud täitmata tühimik. Braunovidon® eduloo taga on ennekõike väga hea toode, sobilik aeg ja vajadus toimiva vahendi järele. Tänaseks teatakse B. Brauni just selle salvi järgi ka jaeapteekides ning kodudes ja seeläbi ulatuvad meie abi ning kompetents otse abivajajani.

2006. aastal lisandusid jaemüüki B. Brauni innovaatilised Prontosan® haavalahus ja -geel. Uued tooted tõid PVP-joodi kõrvale uue toimeaine ja uue lähenemise. Polüheksaniidist teadsid siis vähesed ja biofilmist ning selle mõjust haava paranemisprotsessile, vaid üksikud. Biofilmi ehk mikroobse haavakatu mõju on sageli saatuslik, kuna see seiskab haava paranemise põletiku lõpufaasis. Biofilmi lõhustavate omaduste tõttu kasutatakse Prontosan® tooteid kaasaegses haavaravis laialdaselt üle maailma ja esimese valiku preparaatidena soovitab neid ka Euroopa haavaravi konsensusdokument.

Kasvavate teadmiste ja nende järjepideva jagamise loogiliseks tulemuseks on, et täna ei kujuta vist ükski haavaraviga kokkupuutuv meedik oma tööd ilma B. Brauni haavatoodeteta enam ettegi. Braunovidon® ja Prontosan® märgiga salvid, lahused ja geelid leiab igast Eesti jaeapteegist ja erinevad osakonnad haiglates kasutavad neid igapäevaselt, lähtudes põhimõttest „ainult puhas haav paraneb“. 

Läbi aastate oleme töötanud selle nimel, et nii teadmised kaasaegsest haavahooldusest, kui kvaliteetsed tooted oleksid meditsiiniprofessionaalide kõrval kättesaadavad ka kodukasutajatele. Nõnda ta 2019. aastal sündis: uus ja innovaatiline, ainus ja omataoline, meie aastatepikkuse töö tulemus – kõrgtasemel toodetel ja kompetentsil põhinev Haavakliinik. Sütiste Tervisekeskuses asuvas kliinikus on uue põlvkonna haavaravil terviklik personaalne lähenemine – viime läbi uuringud, et selgitada välja haavandi tekkepõhjused, analüüsime koos patsiendiga uuringute tulemusi, selgitame ravivõimalusi ja kaasame patsiendi raviplaani ettevalmistamisse. Soovime kaasa aidata inimeste elukvaliteedi paranemisele ja teadlikkusele tulemuslikust haavaravist.

Kosmilised digilahendused

Space (eesti k kosmos) on 2005. aastal B. Brauni loodud uudsete digilahenduste sari infusioonipumpadele, mille abil saab haigla ise luua oma vajadustele vastava personaalse lahenduse. Elementidest terve süsteemi kokku panemine on niisama lihtne nagu mäng Lego klotsidega. Space-tarkvara installeerimisega saab luua rohkesti lisavõimalusi ja uuenduste rakendamiseks ei pea tehnikat vahetama – piisab uue tarkvara installeerimisest.

Üldisel digitaliseerimise ajastul on süsteemsete digilahenduste suurem edulugu ka Eestis tiibu saamas – juba 2005. aastast TÜK-is käigus olevale lahendusele lisaks algatas 2020. aastal oma suurprojekti PERH.

Kaugemas tulevikus on eesmärgiks panna erinevate haiglate tehnikaseadmed omavahel suhtlema ja andmeid automaatselt salvestama. Olgu selleks infusioonipumpade jälgimine või patsientide andmete edastamine haiglate vahel. Space-iga on see kõik võimalik.

Vajadustele vastavad operatsiooniinstrumendid ja -komplektid

Ajal, mil Eestis asuti tervishoiusüsteemi ümber korraldama, tekkis seoses haiglate liitmise ning võrgustumisega vajadus operatsiooniinstrumentide olukorra kaardistamiseks ning tegelike vajaduste välja selgitamiseks. Meie lahendus – auditeerimise ja optimeerimise projekt, mis vastaks ühinemisprotsessi käigus tekkinud haiglajuhtide küsimusele: kui suur on investeeringu vajadus, et operatsiooniinstrumentidega seonduv kasutamis- ja käitlussüsteem kaasaegsemaks, tõhusamaks, läbipaistvamaks ja optimaalsemaks muuta?

Esimese sellise projekti viisime läbi 2009. aastal SA PERH-is, kus uues operatsiooniplokis oli koostööd alustamas kolme erineva töökultuuri ja kirurgilise taustaga haigla personal. Esmalt kaardistasime kogu instrumentaariumi seisukorra erinevates ühinemist ootavates haiglates. Seejärel koostasid haigla erinevate erialade esindajad koostöös Aesculap spetsialistidega eraldi selleks otstarbeks Eestisse toodud mobiilset näidiste ladu kasutades haiglale uued operatsioonikomplektid. Seejuures olid suurimateks väljakutseteks normaalse töörütmi ja operatsiooniplaani jätkumine projekti vältel, erinevate  töökollektiivide harjumuspäraste instrumendikomplektide ühtlustamine ning see, kuidas käitlusprotsesse jälgida, dokumenteerida ja milline digilahendus selleks valida.

Haigla personali, Aesculap spetsialistide ning B. Braun Eesti esindajate ühise pingutusena õnnestus projekt suurepäraselt. Kokku auditeerisime rohkem kui 20 000 instrumenti ning 10 päevaga oli SA PERH operatsiooniinstrumentide uus süsteem loodud. Ja vaatamata sellele, et uues operatsiooniplokis töömaht suurenes, eemaldati ringlusest 1200 instrumenti (kokku ca 136 kg), mida enam ei olnud vaja pesta, pakkida ega komplekteerida.

Tänaseks oleme sarnaste projektide abil aidanud operatsiooniinstrumentidega seonduvast paremat ülevaadet saada ning ringlus- ja haldusprotsesse tõhustada veel Ida-Viru Keskhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Turvakanüül viiruste ajastul

2013. aastal, kui seoses uue EU meditsiiniseadmete direktiiviga muutus järjest aktuaalsemaks tervishoiuasutuse vastutus kaitsta oma töötajaid nõelatorkevigastustega levivate infektsioonide eest, tõi B. Braun turule Vasofix® Safety turvakanüüli. Kanüüli eemaldamisel nõelaotsale libisev kaitseotsik on mõeldud vähendama nõelatorkevigastuste tekkimise võimalust, kaitstes seeläbi kasutajat võimaliku nakkuse eest.

Oma personali turvalisuse nimel on tänaseks Eestis valdavalt turvakanüülide kasutamisele üle läinud SA PERH ning nende laiem kasutuselevõtt on tõusuteel nii Eestis, kui mujal maailmas.

Parima pildikvaliteediga 3D operatsioonid reaalsuseks – Einstein Vision®

2012. aastal, kui Aesculap tutvustas maailmale oma 3D visualiseerimise süsteemi esimest põlvkonda, oli laiemalt levima hakanud ja seetõttu ka Eestis huvitavaks teemaks hoopis robotkirurgia. Kolmemõõtmelise pildiga endoskoopiline kaamerasüsteem tundus sel ajal enamikule robotiga samaväärselt kättesaamatu tehnoloogiana ning Aesculap endoskoopiaseadmeid ei tuntud Eestis üldse. Panime 2013. aasta Eesti Kirurgide Kevadpäevadel Pärnu hotellis Strand sellest hoolimata oma näitusealale püsti 3D ekraani, millel näitasime reaalsete operatsioonide käigus üles võetud kolmemõõtmelisi videokatkeid.

Idee kirurgilise robotiga samaväärse kvaliteediga kolmemõõtmelisest visualiseerimise süsteemist tekitas elavat huvi, kuid ka vähemalt sama palju küsimusi ning kahtluseid – maailmas ei olnud veel laialdast ega pikaajalist sarnaste süsteemide kasutamise kogemust. Nii jäi see teema Eestis mõneks ajaks soiku, kuid kirurgiliste 3D süsteemide areng maailmas jätkus ning järgnevatel aastatel tutvustasid mitmed tuntud ja tunnustatud visualiseerimise süsteemide tootjad 2D süsteemide kõrval ka uusi, 3D süsteeme.

5 aastat hiljem, 2017. aastal tutvustas Aesculap maailmale Einstein Vision® seadmete juba kolmandat põlvkonda. Selleks ajaks olid Aesculap 3D seadmed nii Euroopas, kui mujal maailmas leidnud laialdaselt tunnustust erakordselt hea, stabiilse ning loomuliku pildikvaliteedi tõttu, sestap tõime ühe seadmekomplekti ka Eesti kirurgidele tutvumiseks ning proovimiseks.

Erinevate erialade esindajad Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis ning Ida-Tallinna Keskhaiglas said operatsioonidel kasutada uudset, hooldusvaba ja reaalse ning moonutusteta pildiga visualiseerimise süsteemi. Huvi seadmete kasutamise vastu oli nii suur, et pikendasime oluliselt algselt kokkulepitud kasutusaega haiglates. Seejuures üllatas Einstein Vision® positiivselt ka neid kasutajaid, kes varasemalt 3D filmidega seoses kogetud ebameeldivuste, nagu pearinglus ning -valu, tõttu suhtusid uude lahendusse ettevaatlikult. Süsteemi poolt ekraanile kuvatud pilt oli niivõrd loomulik, et ei põhjustanud kellelegi varasemast tuttavaid ebamugavusi.

Esimesele proovikasutamise ringile järgnes veel mitmeid erinevates haiglates ja tänaseks on Aesculap Einstein Vision® seadmed tuntud ja eelistatud töövahendiks mitmes Eesti haiglas.

Tänuga meie partneritele

25 aastat on üsna pikk aeg, inimelus terve põlvkond. Algusest peale oleme soovinud olla meditsiiniasutustele eelkõige partneriks, kes aitab luua vajalikke ja kohalikesse oludesse sobivaid lahendusi. Rõõm on tõdeda, et koos just seda olemegi teha saanud. Meie südame teeb soojaks positiivne tagasiside klientidelt, kellega oleme kõik need 25 aastat kasvanud ja arenenud. Oleme saanud olla veerand sajandit osa iseseisva Eesti tervishoiu arengust, sellesse panustada ja iga edu üle rõõmustada – peame seda oluliseks saavutuseks.

Juubeli puhul albumit rõõmu ja tänuga sirvides
B. Braun Eesti