Müüt: Kodusel kliinilisel toitmisel olevate patsientide eeldatav elulemus on lühike.

Toote kiirotsing

Choose a category or subcategory

Müüt: Kodusel kliinilisel toitmisel olevate patsientide eeldatav elulemus on lühike

Fakt. Healoomulise haigusega patsiendid võivad kodusel kliinilisel toitmisel nautida oma elu aastakümneid.1,2

Sondiga toitmine on elupäästev tehnika neile, kes ei ole võimelised vedelikku või toitu normaalselt neelama ja kaotaksid oma elu muidu dehüdratsiooni või nälgimise tõttu.3 Sondiga toitmise peamiseks näidustuseks on düsfaagia ehk neelamisraskused, mis on põhjustatud neuroloogilisest kahjustusest (nt insult) või pea- ja kaelapiirkonna kasvajatest.4

Krooniline soolepuudulikkus on pikaajaline soolefunktsiooni vähenemine alla toitainete, vee ning elektrolüütide minimaalselt vajaliku imendumispiiri, mistõttu on vaja täiendavat veenikaudset lisatoitmist, et säilitada patsiendi tervis, kasvamine (kui tegemist on lapsega) ja heaolu. Kodune parenteraalne toitmine on kroonilise soolepuudulikkuse ravi esmavalik.4

Suurbritannia patsientide kohta kogutud andmed näitasid, et soolepuudulikkusega patsientidest, kes said kodust parenteraalset toitmist, oli 1, 5, 10 ja 15 aasta möödudes toitmise alustamisest elus vastavalt 83%, 63%, 59% ja 53%.1 Tulemus on seotud peamiselt põhihaigusega (hea- või pahaloomuline).5

1. Pironi L. et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clin Nutr. 2016; 35: 247-307.
2. Dibb M. et al. Survival and nutritional dependence on home parenteral nutrition: Three decades of experience from a single referral centre. Clin Nutr. 2017; 36: 570-576.
3. Medical Nutrition International Industry. Better care through better nutrition: Value and effects of Medical Nutrition. 2018. Fourth Version: Page 171. https://european-nutrition.org/wp-content/uploads/2018/03/Better-care-through-better-nutrition.pdf Download on Oct. 2019.
4. Gramlich L. et al. Home Enteral Nutrition: Towards a Standard of Care. Nutrients. 2018 Aug 4; 10(8):1020. Doi: 10.3390/nu10081020.
5. Martin K., Gardner G. Home Enteral Nutrition: Updates, Trends, and Challenges. Nutr Clin Pract. 2017 Dec; 32(6): 712-721.