Müüt: Toitmisravi põhineb üksnes erinevate dieetide soovitamisel

Toote kiirotsing

Choose a category or subcategory

Müüt: Toitmisravi põhineb üksnes erinevate dieetide soovitamisel

Fakt. Kliiniline toitmisravi küll jagab toitumissoovitusi, kuid sisaldab rohkesti ravivõimalusi, mille rakendamiseks on suuremate haiglate juurde moodustatud spetsiaalsed toitmistiimid.1,2

Heatasemeline toitmisravi saavutatakse mitmekülgse lähenemisega toitmisele, mitte üksnes dieedisoovitusi jagades.

Toitmisravi protsess sisaldab endas:1

  • haige alatoitumuse riski hindamist,
  • toitmisalast nõustamist,
  • diagnostilisi protseduure,
  • toitmisplaani koostamist,
  • toitmisega seotud praktilise abi andmist (nt koduõendus),
  • toitmisravi monitoorimist ja tulemuste hindamist,
  • dokumenteerimist.

Toitmisplaan sisaldab enteraalse ja/või parenteraalse toitmise planeerimist. Selle tegemisse kaasatakse patsient, tema hooldajad ja/või perekond, patsiendi perearst, toitmistiim, vajadusel teised tervishoiutöötajad ja psühholoog.2

1. Cederholm T. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017 Feb 36(1): 49-64.
2. Durfee S.M. et al. A.S.P.E.N. Standards for Nutrition Support: Home and Alternate Site Care. Nutr Clin Pract. 2014; 29: 542-555.
3. Lacey K. et al. Nutrition Care Process and Model: ADA adopts road map to quality care and outcomes management. J Am Diet Assoc. 2003; 103(8): 1061-72.